گزیده ای کوتاه از کارت های CRC

کارت های CRC: روشی غیر رسمی(Informal) برای شناسائی و توصیف کلاسها، رفتار و مسئولیتهای آنها و همکارانی(کلاسهای دیگر) که به کمک آنها وظایف خود را انجام می دهد، می باشد. طراحی ظاهری کارتهای CRC کارتهای “۲×۳” شامل بخش های: اسم کلاس : مسئولیتها : همکاران :         …