۷ صنعتی که جاسوسی پست‌های اجتماعی شما را می‌کنند

شبکه‌های اجتماعی حیاط خلوت سودجویان حضور در محیط مجازی بخصوص شبکه‌های اجتماعی، هم مزایایی فوق‌العاده دارد و هم مضراتی وحشتناک. این هفته هفت صنعتی را معرفی می‌کنیم که پست‌های محیط مجازی افراد را رصد کرده و از آنها برای مقاصد مالی استفاده می‌کنند. شرکت‌ها و صنایع زیادی هستند که در اقتصاد پر افت و خیز امروز برای حفظ مشتریان و تقویت بازار خود، شناخت بیشتر از مشتری را احساس کرده و برخی این را از راه سرک کشیدن در حریم خصوصی و عمومی افراد حاصل می‌کنند. با هر حساب کاربری…

بیشتر بخوانید